Mine tjenester

 

Utfører

Alle typer tømrer og snekkerarbeider, men--

Ettersom jeg nå er pensjonist, tar jeg ikke lenger de store bygge - oppdragene, men utfører lettere og mindre oppdrag.
Så som: parkett, innvendige arbeider, dører / vinduer mm.

       servicearbeider og konsulent- tjenester 


Vedlikehold - Bygg